Fall 2017 Women's League

Game Results

Sheng jian win 10 - 9

xiao long bao win 14 - 13

Xiao Long bao win 9 - 6

Game 4

Game 5

Game 6

Game 7

Game 8

Game 9

Game 10

Game 11

Game 12