Fall 2017 Women's League

Game Results

Sheng jian win 10 - 9

xiao long bao win 14 - 13

Xiao Long bao win 9 - 6

Sheng jian win 11 - 7

Sheng jian win 19 - 6

Xiao Long bao win 12 - 4

chili cookoff best team win!!!

Sheng jian win 11 - 10 (OT)

Sheng jian win 9 - 7

Sheng jian win 13 - 8

xiao long bao win 7 - 5

xiao long bao win 14 - 8